Slide 1
Slide 2

Leasing pracowniczy

AGNES CT oferuje usługi leasingu pracowniczego ponieważ jest to obecnie jedyno z najpopularniejszych trendów w nowoczesnym zarządzaniu kadrami. Stały wzrost kosztów zatrudnienia i utrzymania pracowników doprowadził do stworzenia rozwiązania polegającego na zatrudnianiu pracowników odnajmowanych przez agencje.

 

Obecnie praca tymczasowa, czyli tzw. Leasing pracowniczy daje ogromne możliwości elastycznego i sprawnego zastępowania lub uzupełniania pracowników firmy zasobami zewnętrznymi. dodatkowo pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniami co znacznie prowadzi do obniżania kosztów pracy, co pozostaje bez znaczenia w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. System ten jest również doskonałym narzędziem zwalczającym coraz to wyższy współczynnik bezrobocia.

 

Leasing pracowniczy zwany inaczej wynajmem pracowników jest skutecznym narzędziem w firmie w następujących przypadkach zastępstw pracowników będących na zwolnieniach lekarskich, urlopach wypoczynkowych, w branżach i gałęziach rynku nastawionych na sezonowość produktów i usług. Dodatkowo przy wprowadzaniu projektów wymagających zatrudnienie na krótki okres czasu ekspertów w danej dziedzinie. Bardzo silną grupę wśród pracowników tymczasowych stanową studenci. Leasing pracowniczy jest dla nich doskonałą formą zdobycia doświadczenia zawodowego, nawiązania kontaktów zawodowych, oraz zaistnienia na rynku pracy jeszcze w czasie studiów.

 

AGNES CT oferuje kompleksowe usługi starając się jak najpełniej spełnić oczekiwania swoich klientów. Nasza rola rozpoczyna się na etapie procesu rekrutacji pracowników, selekcji i szkolenia pracowników tymczasowych. Wynajem personelu może odbywać się w płaszczyznach od kilku godzinnej do kilku miesięcznej, z czego klient nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem społecznym, ani nie posiada żadnych zobowiązań prawnych w stosunku do pracowników tym czasowych.